1. Dom bez pozwolenia na zgłoszenie

Aby zacząć budować som bez pozwolenia na zgłoszenie należy zgłosić projekt budowlany do Urzędu. Należy także zawiadomić nadzór budowlany, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Od dnia 3 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać ustawa o budowie domów jednorodzinnych do 70 m2 zabudowy bez pozwolenia, bez ustanowienia kierownika budowy oraz bez prowadzenia dziennika budowy. Trzeba również pamiętać o geodezyjnym wyznaczeniu terenu, czyli wykonanie wyżej wymienionych obowiązków należy do inwestora.

2. Jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia budowy domu do 70 metrów?

Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć:

  • Projekt zagospodarowania terenu.
  • Projekt architektoniczno-budowlany.
  • Oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność (także karną) za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.
  • Oświadczenie potwierdzające złożenie kompletu dokumentów.

3. Co w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego?

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla domu budowanego. Jest to tzw. uproszczona procedura. Decyzją tą wydaję odpowiedni organ gminy, w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Dom bez pozwolenia na zgłoszenie

4. Jakie warunki musi spełniać dom mieszkalny do 70 m2 zabudowy?

Dom bez pozwolenia na zgłoszenie – musi to by jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący. Nie może posiadać więcej niż dwie kondygnacje i musi w całości miesić się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

5. Jakie warunki musi spełniać dom rekreacyjny do 70 m2 zabudowy?

Musi to być parterowy budynek, służący tylko do rekreacji indywidualnej. Budynek o rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 metrów i wysięgi wsporników do 2 metrów. Można zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m2 działki. Więcej gotowych realizacji domków na zgłoszenie zobaczysz tutaj.

6. Galeria zdjęć domów bez pozwolenia na zgłoszenie