1. Sklep internetowy Rutkowscy Naturalne Domy z Bali prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.naturalne-domy.pl/sklep/. W naszym sklepie Internetowym znajdą Państwo produkty budowlane oraz gotowe konstrukcję drewniane (np. wiaty, ławostoły, stoły, sauny oraz wiele innych). Firma sprzedaję sprawdzone produkty, z których sama korzysta od wielu lat i stosuje w swojej drugiej, głównej części działalności – budowa domów w konstrukcji drewnianej (https://www.naturalne-domy.pl).

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie Rutkowscy Naturalne Domy z Bali są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://www.naturalne-domy.pl/sklep/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy faktury VAT lub paragon.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych przy finalizacji zamówienia. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Termin dostawy jest określony na karcie produktu i z reguły wynosi od 2 do 10 dni.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
  • Metody płatności: Karta kredytowa/karta debetowa, Przelewy24, BLIK, Apple Pay, Google Pay.

7. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

Przesyłki są dostarczane kurierem zazwyczaj w ciągu 1-7 dni. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej oraz z powodu opóźnień lub niedostarczenia towaru przez producenta/dostawcę.

8. Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o. czynią starania, aby zawartość niniejszej strony internetowej była zawsze aktualna, kompletna i prawidłowa. Cała zawartość jest dokładnie sprawdzana podczas publikowania jej na tych stronach, a następnie w nieregularnych odstępach czasu. Ponieważ jednak informacje mogą ulegać szybkim zmianom, ich zawartość nie zawsze jest aktualna, poprawna i kompletna. Dlatego też firma Remmers Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. 8. Firma Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji. Roszczenie odszkodowawcze powstaje tylko wtedy, gdy można udowodnić, że Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o. działała umyślnie lub dopuściła się rażącego niedbalstwa. Wszystkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o. może bez uprzedzenia zmienić, uzupełnić lub usunąć całą informację lub jej części. Firma Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji niniejszej informacji.

9. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

12. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko określonej grupy produktów. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

14. W razie odstąpienia od umowy, umowa zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Wzór pisma odstąpienia od umowy do pobrania – kliknij tutaj.

Rutkowscy Naturalne Domy z Bali Sp. z o.o.
Wołosate 12/1
38-713 Lutowiska
NIP: 6891236611
REGON: 389280297
KRS: 000090763
telefon: +48 500 207 591